Co vám přinese týmový koučink?

Dlouhodobého úspěchu firmy lze dosáhnout jedině získáním potenciálu celého týmu.  29. 03. 2019

K čemu je dobrý týmový koučink?

Dlouhodobého úspěchu firmy lze dosáhnout jedině získáním potenciálu celého týmu. A týmový koučink je jedním z výborných nástrojů, jak ten potenciál odemknout.

Jsou situace, kdy šéf rozhodne o řešení sám - je to obvyklá a legitimní metoda řízení. Má svůj smysl např. v mimořádných nebo krizových situacích. Je to určitě rychlé řešení.

A jsou situace, kdy má smysl „poradit se“ s kolegy. Vzít je do hry. Nechat je řešení dané situace navrhnout! Jste-li manažer, zodpovědný za proces, vyhraďte si jen předem právo korekce nebo v závažných případech i veta. 16 let jsem vedl českou a slovenskou dceřinnou společnost globálního korporátu. Výborné, někdy přelomové myšlenky se zrodily právě v tvůrčích diskuzích celého týmu. Děkuju, milí kolegové, byli jste skvělí!

Samozřejmě nejde odstartovat neřízenou diskuzi o všem a bez časových limitů, nezbytné je vědomé vedení celé debaty k cíli. Tuto roli jsem hrál jako šéf ve svém týmu nebo nyní jako lektor v týmech mých klientů. Jsem-li u klienta, je důležité si na začátku s manažery přesně ujasnit zadání a cíle. Často je situace něčím specifická, v takovém případě mě zajímají i „speciality“. Já je mohu pozitivně ovlivnit pohledem z mé praxe. A také pracuji s informacemi nebo firemními hodnotami, které je třeba připomenout. Řada věcí bývá dobře, jen to nějak zapadlo a všichni to časem považují za normál.

Role je to náročná, ale vždycky mě nesmírně baví! Jako moderátor nebo týmový kouč jste neustále ve střehu, podporujete myšlenky, které vedou k cíli a zároveň hlídáte a včas laskavě ukončujete ty, které se tématu netýkají. Sledujete neustále obsah i proces. Nasloucháte, shrnujete a posouváte práci. A na konci máte konkrétní výstup. A úkol, termín, zodpovědnou osobu. Líbí? Hezké je i slyšet: „To jsem ráda, že jsem líp poznala kolegy z vedlejšího oddělení i z jejich lidské stránky!“

V čem jsou výhody? Co myslíte, ví o dané záležitosti víc šéf nebo kolega, který má danou agendu denně na stole? Navíc - v navrženém řešení máme myšleny celého týmu, v korporátu jsme říkali „collective intelligence“. Všichni nemusí se vším 100% souhlasit, ale všichni dobře vědí, jak a proč k daným závěrům došli. Jsou jejich! Takto získaná řešení si v sobě nesou vysokou autoritu. Kolegové si to na poradách hlídali sami: „Víš, že jsme se domluvili, že to budeme dělat takhle?“ Příjemná zkušenost! A vysoká je i motivace. Taky vás baví, když můžete ovlivňovat, vytvářet a zlepšovat věci, které se vás týkají?

Potom je i celá firma víc „naše“. A je nám tam najednou nějak víc dobře. Přece jsme si to tak vytvořili, nebo ne?  

Jiří Husák                                                                                                                                                                                                                            


Jít zpět